OMGEVINGSRECHT

Het omgevingsrecht bevat het stedenbouwrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht.


Wij beschikken over een ruime ervaring in deze zeer specifieke materie waarin wij constante bijscholing volgen.

STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING


 • Bijstand en advies bij het aanvragen van een vergunning
 • Regularisatievergunningen
 • Procedures inzake vergunningenregister
 • Verkavelingen
 • Zaak van de wegen
 • Indienen van bezwaar en beroep tegen het (niet) toekennen van een vergunning
 • Procedures inzake RUP, BPA, APA, rooilijnplannen
 • Planschade en planbaten
 • Procedure stakingsbevel
 • Herstelvorderingen en handhavingsprocedures
 • ...

MILIEURECHT


 • Advies vergunningsmogelijkheden
 • Bezwaar en beroep tegen omgevingsvergunningen
 • Bodemsaneringen en bodemverontreiniging
 • Geluidshinder
 • Afval
 • Brownfield
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade
 • Asbest
 • Decreten betreffende de jacht, natuur, bos, ...
 • ...

Copyright © Alle rechten voorbehouden